Patrycja Piechocińska-Łazdowska

radca prawny

Jestem prawnikiem, z praktyką w prowadzeniu działalności oświatowej. Doradzam klientom jak założyć i prowadzić przedszkole oraz punkt przedszkolny. Prowadzę kancelarię prawną i obsługuję klientów w całym kraju.
[Więcej >>>]

Porada prawna on-line

Statut przedszkola

Patrycja Piechocińska-Łazdowska04 maja 20222 komentarze

Przedszkole niepubliczne działa na podstawie statutu nadanego mu przez osobę prowadzącą

Statut przedszkola to główny dokument w Twojej działalności. Kompletując wniosek o wpis przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nie może go zabraknąć.

A kiedy już otworzysz przedszkole, to będziesz czuwał nad tym, by był na bieżąco aktualizowany.

Statut przedszkola

Co zawiera statut przedszkola niepublicznego?

Statut przedszkola musi zawierać postanowienia wymagane przez prawo oświatowe.

W tym wpisie przedstawię Ci jak przygotować statut przedszkola, tak by jego zapisy były logicznie poukładane w rozdziały o określonej tematyce, zarazem spełniały wymogi prawa oświatowego.

Przykładowo możesz to ująć w następujący sposób:

Rozdział 1 – Informacje ogólne o przedszkolu

 1. Nazwa i rodzaj przedszkola oraz jego siedziba;
 2. nazwa i siedziba osoby prowadzącej przedszkole (fizycznej lub prawnej).

Rozdział 2 – Cele i zadania przedszkola

 1. Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;
 2. sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Rozdział 3 – Organy przedszkola

 1. Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje,
 2. a także szczegółowe warunki współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi organami.

Rozdział 4 – Organizacja pracy przedszkola

 1. Organizacja pracy przedszkola, w tym organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli przedszkole takie wspomaganie prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli przedszkole takie zajęcia prowadzi;
 2. sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem;
 3. szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 4. formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami;
 5. czas pracy przedszkola ustalony przez osobę prowadzącą.

Rozdział 5 – Zasady odpłatności za przedszkole

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone przez osobę prowadzącą.

Rozdział 6 – Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 1. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:
  a) zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
  b) współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  c) planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,
  d) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,
  e) współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

Rozdział 7 – Prawa i obowiązki dzieci i rodziców

 1. Prawa i obowiązki dzieci,
 2. w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy uczniów;
 3. a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów.

Rozdział 8 – Przyjmowanie dzieci do przedszkola

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola.

Rozdział 9 – Finansowanie działalności przedszkola

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola.

Rozdział 10 – Postanowienia końcowe

Warunki stosowania sztandaru przedszkola, godła przedszkola oraz ceremoniału przedszkolnego, o ile zostały ustanowione.

Podsumowując,

ważne aby Twój statut był zgodny z obowiązującym prawem.

Przedstawione przeze mnie tytuły rozdziałów mają charakter przykładowy, natomiast treści, które w nich wyliczyłam przewidziane zostały przez Prawo oświatowe.

Mając to na uwadze, możesz nadać inne tytuły rozdziałom statutu swojego przedszkola. Poza tym wymagane prawem zapisy możesz inaczej powiązać w poszczególnych rozdziałach.

W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu 🙂

Patrycja Piechocińska-Łazdowska
radca prawny

Photo by Element5 Digital on Unsplash

***

RODO w przedszkolu

Dzisiaj ważny temat dla Ciebie – mianowicie RODO w przedszkolu.

W swojej placówce opiekujesz się dziećmi i przetwarzasz ich dane osobowe. Co więcej przetwarzasz  również dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych Twoich podopiecznych, a także pracowników.

Twoim obowiązkiem jest ochrona danych osobowych zgodnie z [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Patrycja Piechocińska-Łazdowska

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Primus Lex Patrycja Piechocińska-Łazdowska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Rafał Chmielewski 1 czerwca, 2022 o 16:27

  Pani Mecenas, a czy gdzieś w blogu można znaleźć artykuł na temat rodo w przedszkolu?

  Jeśli tak, to poproszę o linka do niego w odpowiedzi na ten komentarz.

  Dziękuję!
  Rafał 🙂

  Odpowiedz

  Patrycja Piechocińska-Łazdowska 2 czerwca, 2022 o 22:57

  Dziękuję za zwrócenie uwagi na tak ważny temat w przedszkolu jak rodo, wkrótce się tym zajmę!
  Proszę bardzo, można już zajrzeć:
  https://prawniczkawprzedszkolu.pl/rodo-w-przedszkolu/

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Primus Lex Patrycja Piechocińska-Łazdowska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: